top of page

Biblioteca de Sant Joan de Ribera

Conserva una gran part de la biblioteca personal de Sant Joan de Ribera, que va llegar al Col·legi després de la seua mort, al costat d'altres obres que van ser incorporades posteriorment. La biblioteca està situada en el punt més alt de l'edifici i organitzada per diferents matèries: Bíblies, Sants Pares, Filosofia, Història, Teologia, etc. La biblioteca resulta extraordinària tant quantitativament com qualitativa i és reflex del bagatge intel·lectual i religiós del seu fundador. Entre els tresors bibliogràfics que conserva podem trobar manuscrits del mateix sant, còdexs, incunables i les edicions més destacables dels autors més importants i influents de la seua època.

 

Bibliografia

CÁRCEL ORTÍ, V., Obras impresas del siglo XVI, en la Biblioteca de San Juan de Ribera, Valencia, 1966.

MARTÍNEZ NAVARRO, N., “Erasmo en la Biblioteca de San Juan de Ribera del Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia. Introducción y catálogo”.

NAVARRO SORNÍ, M., “La biblioteca de sant Joan de Ribera, espill d’un humanista, exponent de la Reforma catòlica”, Domus Speciosa: 400 anys del Col·legi del Patriarca”, Universitat de València, 2006, p. 219-256.

 

bottom of page