top of page

Fons Protocols

En l'arxiu es conserven un total de 29.064 protocols notarials redactats per uns 2.481 notaris valencians entre els segles XIV i XIX. És una donació dels hereus de Mariano Tortosa Tudela, col·legial perpetu del Col·legi, que els havia adquirit en una labor de recopilació iniciada l'any 1803. Podem diferenciar entre protocols, notals, rebedors, judiciaris, baldufaris i minutaris. Actualment s'està duent a terme l'inventari dels quaderns solts que formaven part de protocols notarials i que no estaven inventariats en l'inventari general de l'arxiu.

 

Bibliografia

FERNANDO ANDRÉS ROBRES...[et al.], Inventario de fondos notariales del Real Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia, València, 1990.

SENTANDREU BENAVENT, J.B., El Archivo de Protocolos del Colegio de Corpus Christi, Valencia, 1935.

MATEU LLOPIS, F., “Notas sobre archivos eclesiásticos y de protocolos del reino de Valencia” en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, nº 62, Madrid, 1956, p. 698-737.

 

Instruments

Inventari Fons Protocols Generalitat

 

bottom of page