top of page

Fons Històric

L'arxiu conté la documentació que reflecteix la vida de la Capella, inaugurada l'any 1605, i la del Col·legi-Seminari, que va començar a tenir vida pròpia el 1611, així com abundant documentació relacionada amb el procés de beatificació i canonització de Sant Joan de Ribera. Entre els seus fons es conserven la comptabilitat de la casa des de la seua fundació (Despesa General, Capella, Sagristia, Cuina, etc) i centenars de pergamins des del segle XIV fins al segle XVII. Actualment s'està realitzant un nou inventari dels seus fons aplicant els nous criteris arxivístics normalitzats.

 

Bibliografia

CASTELL MAIQUES, V., “El Archivo del Real Colegio y Seminario de Corpus Christi (Patriarca) de Valencia: antencedentes, organización moderna y fondos del siglo XVI”, en VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, III, vol. 1, Valencia, 1973, p. 127-137.

CASTELL MAIQUES, V., “El Archivo del Colegio de Corpus Christi (Patriarca) y la Historia socio-económica de Valencia”, en Primer Congreso de Historia del País Valenciano, I, Valencia, 1973, p. 383-398.

 

bottom of page