top of page

Fons Música

La documentació musical conservada en l'arxiu i biblioteca de música del Real Col·legi Seminari de Corpus Christi, a causa de l'activitat generada per la seua capella de música, a les compres i als llegats rebuts, constitueix el major fons històric musical valencià. Els documents d'aquest fons daten des de finals del segle XVI fins a començaments del segle XXI, presenten una gran varietat de tipologies i formats (manuscrits, impresos, monografies, publicacions periòdiques, llibres de cor, discos compactes, programes de concerts). Actualment, aquests fons s'han organitzat en Capella de Música, Llegats i Biblioteca musical i estan en procés de catalogació informàtica i normalitzada, un projecte finançat per l'Institut Valencià de la Música que compta amb la col·laboració de la Biblioteca Valenciana i l'IVACOR.

 

Bibliografia

CLIMENT, J., Fondos musicales de la Región Valenciana. II. Real Colegio de Corpus Christi Patriarca, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1984.

ISUSI FAGOAGA, R., OLSON, G., “Hacia un catálogo colectivo del patrimonio musical valenciano: el Real Colegio Seminario de Corpus Christi como primer paso”, Boletín de AEDOM, 11, 2007, p. 92-97.

ISUSI FAGOAGA, R., OLSON, G., “The Music Archive and Library at the Real Colegio-Seminario de Corpus Christi (Valencia)”, Fontes Artis Musicae, 55/3, 2008, p. 512-518

 

Instruments

Inventari Fons Musical maig 2015

bottom of page