top of page

Biblioteca

La biblioteca consta de dues sales, està decorada amb elements de ceràmica dels segles XV al XVII, on es guarden obres dels segles XVII i XVIII. Entre els seus fons es troba part de la biblioteca i la correspondència personal de l'il·lustrat Gregori Maians, que va ser bibliotecari reial de Felip V i autor de la primera biografia de Miguel de Cervantes, i la biblioteca del Pare Corbató dedicada a l'estudi de la figura de San José. La resta de la biblioteca està composta per diferents treballs històrics, filosòfics, científics i teològics. Es conserven obres recurrents per a la historiografia valenciana com les Dècades de la Història de València redactades per Gaspar Juan Escolano.

 

Bibliografia

MESTRE SANCHIS, A., “Manuscritos de humanistas e historiadores (s. XV-XVII) conservados en el fondo mayansiano del Patriarca”, Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, nº6-7, 1986-87, p. 255-264.

MESTRE SANCHIS, A., Epistolario: Mayans y el Barón de Schönberg, Universitat de València, 2002.

 

Instruments de Referència

Catàleg Col·lectiu del Patrimoni

bottom of page